Recent News

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฏาคม 2561 ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูย์หนังสือพิมพ์ไทยมณเฑียรได้รายงานว่าขบวนแห่เทียนพรรษาที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความร่ำรวยได้ไหลลงคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายสุจินตน์ไชยสมศักดิ์และนายกรัตน์โชครุ่งเรืองนายกเทศมนตรีเมือง Ladchado เป็นประธานในพิธีเปิดตัวเรือ 170 ลำนำเทียนแกะสลักขนาดใหญ่ที่ลอยลงไปตามคลอง 2 กิโลเมตร หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รับการจัดเตรียมวัดต่างๆสำหรับการบำเพ็ญพระโขนง 3 เดือนในวันพรุ่งนี้

เรือแบบดั้งเดิมเหล่านี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามโดยชาวบ้านนักเรียนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้วยดอกไม้และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อเน้นไลฟ์สไตล์ของคนในเขตนี้

ด้วยการช่วยเหลือจากนักฟุตบอลชาย 12 คนและโค้ชของพวกเขาจากถ้ำหลวงในจังหวัดเชียงรายตอนต้นเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้ยังคงความสดใหม่ในใจของทุกๆคนเรือเทียนหนึ่งลำนี้เล่าเรื่องนี้

News Reporter