Recent News

จุลินทรีย์ชีวภาพ จุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยจากธรรมชาติ จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมาก อาจพบเกือบทุกหนทุกแห่งในธรรมชาติในอากาศที่หายใจเข้าไป ในของกินที่เรากิน ที่ผิวหนังของร่างกายในทางเดินอาหารในปากจมูกหรือช่องเปิดต่างๆ

ของร่างกายแต่ยังเป็นความโชคดีของเราเพราะจุลินทรีย์ส่วนมากมีคุณประโยชน์ ต่อผู้มีชีวิตทั้งมวลในโลก ทั้งโดยทาง ตรงพร้อมกับทางอ้อมจุลินทรีย์เป็นตัวการเป็นเหตุให้เกิดกระบวนการหมักผลิตผล ที่ได้จากการหมักนั้นภายในที่นี้เรียกว่า “น้ำหมัก ชีวภาพ”
น้ำหมักชีวภาพหมายถึงการนำเอาพืชผักผลไม้สัตว์แบบต่างๆมาหมักกับน้ำตาลทำให้เกิดจุลินทรีย์ ทั้งที่เป็นประโยชน์จํานวนมากซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะไปช่วยสลายธาตุอาหาร ต่างๆที่อยู่ในพืชมีคุณค่า ในแง่ธาตุอาหารพืชเมื่อถูกย่อยสลายโดยกระบวนการย่อยสลายของแบคทีเรียหรือ จุลินทรีย์สารต่างๆ จะถูกปล่อยออกมาเช่นโปรตีนกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ธาตุอาหารหลักธุาตอาหารรอง จุลธาตุฮอรโมนเร่งการเจริญเอนไซม์วิตามินซึ่งพืชอาจจะนำไปใช้ในการเจริญเติบ โตได้อย่างมีศักยภาพ
น้ำหมักชีวภาพมี 2จำพวกคือ
1. น้ำหมักชีวภาพจากพืชทำโดยการนำเศษส่วนพืชสดมาผสมกับน้ำตาลทรายแดงหรือว่ากาก น้ำตาล ได้ของเหลวข้นๆสีน้ำตาลซึ่งเราเรียกว่าน้ำหมักชีวภาพ
2. น้ำหมักชีวภาพจากสัตว์มีขั้นตอนทำคล้ายกับน้ำหมักชีวภาพจากพืชแตกต่างกันตรง

วัตถุดิบจากสัตว์
เริ่มแรกนั้นจุดประสงค์ของการคิดค้น “น้ำหมักชีวภาพ”ขึ้นมาเพื่อใช้คุณประโยชน์ทางการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ ระยะหลังก็มีการนำน้ำหมักชีวภาพมาประยุกต์ประโยชน์ในด้านอื่นเช่นกันคือ
ด้านการกสิกรรมน้ำหมักชีวภาพมีธาตุอาหารสำคัญทั้งไนโตรเจนฟอสฟอรัสโปแตส เซียมแคลเซียมกำ มะถันฯลฯจึงอาจนำน้ำหมักชีวภาพไปเป็นปุ๋ยเร่งอัตราความเติบโตของพืชเพิ่ม คุณภาพของผลิตผลให้ดีขึ้น และน้ำหมักชีวภาพยังอาจจะใช้ไล่แมลงศัตรูพืชได้ด้วย
ด้านปศุสัตว์น้ำหมักชีวภาพอาจจะช่วยกำจัดกลิ่นเหม็นน้ำเสียจากฟาร์มสัตว์ได้ น้ำหมักชีวภาพช่วย ป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ ในสัตว์แทนการให้ยาปฏิชีวนะทำให้สัตว์แข็งแรงมีความต้านทานโรคพร้อมกับน้ำ หมักชีวภาพยังช่วยกำจัดแมลงวันด้วย
ด้านการประมงน้ำหมักชีวภาพช่วยควบคุมคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำช่วยแก้ไข ปัญหาโรคพยาธิในน้ำช่วยดูแลรักษาโรคแผลต่าง ๆ ในปลากบจระเข้ได้พร้อมกับน้ำหมักชีวภาพยังช่วยลดปริมาณขี้เลนในบ่อช่วยให้ เลนไม่เน่าเสียสามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปผสมเป็นปุ๋ยหมักใช้และพืชต่าง ๆ ได้ดี
ด้านสภาพแวดล้อมน้ำหมักชีวภาพสามารถช่วยบำบัดน้ำเสียจากการเกษตรปศุสัตว์การ ประมงโรงงานอุตสาหกรรมชุมชนและสถานประกอบการทั่วไปแถมน้ำหมักชีวภาพยังช่วย กำจัดกลิ่นเน่าเหม็นจากกองขยะการเลี้ยงสิ่งมีชีวิตโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน ต่าง ๆ ยิ่งไปกว่านี้น้ำหมักชีวภาพยังช่วยปรับสภาพอากาศที่เสียให้สดชื่นและมี สถานภาพดีขึ้น
ผลประโยชน์ในครัวเรือนเราสามารถนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการซักล้างทำความ สะอาดแทนสบู่แฟ้บแชมพูน้ำยาล้างจานรวมทั้งใช้ดับกลิ่นในห้องสุขาโถส้วมท่อ ระบายน้ำฯลฯได้เช่นเดียวกัน

วิธีเตรียมและหาวัสถุดิบสำหรับสูตรนี้ จุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพ(น้ำพ่อสูตรเร่งรัด) ผลไม้สุก(สีเหลืองกล้วยสุก ฟักทอง มะละกอสุกและผลไม้สุก ตามที่จะหาได้ ) 3อันแรกอย่างล่ะ3กิโล กากน้ำตาล(สีดำ) ถ้าไม่มีเอาน้ำตาลทรายแดงแทน3กิโล น้ำเปล่า(ที่ไม่ใช่น้ำประปาเพราะน้ำประปามี สารคลอรีน)10ลิตร ยาคูล5ขวด(สูตรเร่งรัด)สูตรปกติ ต้องใช้เวลา21วัน แต่ถ้าเติมยาคูล(นมเปรี้ยว)ลงไป จะเร่งกระบวนการในเวลาที่ใช้ได้ ครึ่งหนึ่ง …… …วิธีทำ สับผลไม้ เป็นชิ้น ตามสะดวก สับเสร็จ เอาน้ำสะอาด สั่ยถังหมัก เติมกากน้ำตาล คนให้เข้ากับน้ำ จะมีกลิ่นหอมน้ำตาลติดจมูกเลย หลังจากนั้นเอาผลไม้สุกที่เตรียมไว้ลงในถึง ลองคนดู ถ้าปลายไม้ถึงก้นถังแล้วหนืดๆค้นจนกว่าจะไม่หนืด เสร็จเติมยาคูล5ขวด คนให้ทั่ว ปิดฝาเป็นอันเสร็จขั้นตอนเตรียมการหมัก และการหมัก เปิดฝามาคนทุก2วัน เพื่อระบายแก๊ส ผลจากการหมัก วันที่7 ลองดูว่ามีกลิ่นหอมอมเปรี้ยวมั้ย ถ้ามีแล้วไป ถ้ามีกลิ่นเหม็น เติมกากน้ำตาลอีก1กิโล คนให้เข้ากัน ปิดฝา หมักต่อ ทำตามขั้นตอนจนวันที่14 เปิดฝา ดมดู มีกลิ่มหอมอมเปรี้ยว ถือว่าใช้ได้ วิธีใช้ น้ำหมักสูตรนี้ 1ลิตรต่อน้ำ1000ลิตรข้นตอนการผสมก่อนใช้ ทุกครั้งต้องใช้กากน้ำตาลด้วยทุกครั้ง ตามสมควร ข้อห้าม(ที่ไม่ควรทำห้ามเอามะนาวสั่ยในถังหมัก ห้ามเอาแต่น้ำหมักไปรดผักเด็ดขาด)ผักไม่โต ออกเหลืองแคระแกร่นห้ามมาโทษกันเด็ดขาดถ้าไม่เชื่อข้อห้าม

News Reporter