Recent News

ระดับ Somerset ในชั้นบรรยากาศนั้นแตกต่างจากที่อื่นในสหราชอาณาจักรพื้นที่ราบถูกแบ่งเป็นสองส่วนโดยแม่น้ำคลองและคลองร้างให้ทัศนียภาพของภูเขา Mendip ไปทางทิศตะวันออกและ Quantocks ไปทางทิศตะวันตกในขณะที่ความสูงขึ้นเล็กน้อยของความสูงทำให้เกิดการตั้งถิ่นฐานโบราณ ที่อยู่อาศัยของน้ำทำให้มันเป็นเมกกะสำหรับนกรวมทั้ง bitterns และ kingfishers กับเขตรักษาพันธุ์

นกแฮม Wall Nature Reserve ทำหน้าที่เป็นที่อยู่อาศัยที่สำคัญ สถานที่เดียวที่ถูกกำหนดให้เป็นทะเลทรายในสหราชอาณาจักรดุงนั้นมีความโดดเด่นอย่างแท้จริง ตั้งอยู่บนชายฝั่งเคนต์ชายหาดที่มีลมพัดแรงและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติภายในประเทศประกอบกับท้องฟ้าขนาดใหญ่และอากาศทะเล

News Reporter