Recent News

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนเตือนไต้หวันว่า การแยกตัวเป็นเอกราชจะนำมาซึ่งหายนะ จีนพร้อมรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติ แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะใช้กำลัง

ประธานาธิบดีสีกล่าวที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีที่จีนออก “สารถึงเพื่อนร่วมชาติในไต้หวัน” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ว่า การรวมชาติต้องเป็นไปตามหลักการจีนเดียวที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ทุกคนในไต้หวันต้องตระหนักให้แจ่มแจ้งว่า การแยกไต้หวันเป็นเอกราชจะนำมาซึ่งหายนะใหญ่หลวงสู่ไต้หวันเท่านั้น จีนพร้อมเปิดพื้นที่เพื่อให้มีการรวมชาติอย่างสันติ แต่จะไม่เหลือพื้นที่ให้แก่การเคลื่อนไหวแยกตัวในทุกรูปแบบ และไม่รับปากว่าจะสละสิทธิที่จะใช้กำลัง รวมถึงทางเลือกที่จะดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็น ขอย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของจีน จึงไม่อนุญาตให้ภายนอกเข้ามาแทรกแซง ผู้นำจีนเตือนดังกล่าวหลังจากประธานาธิบดีไช่ อิงเหวินของไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์ปีใหม่เมื่อวานนี้ว่า จีนต้องใช้สันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งกับไต้หวันและเคารพค่านิยมประชาธิปไตยของไต้หวัน

“สารถึงเพื่อนร่วมชาติในไต้หวัน” ระบุว่า จีนจะยุติการยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะแก่งใกล้จีนที่ไต้หวันควบคุมอยู่ และเสนอเปิดการเจรจาสองฝ่าย หลังจากเป็นปรปักษ์กันตั้งแต่นายพลเจียงไคเช็กพ่ายสงครามให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์ในปี 2492 แล้วหนีไปเกาะไต้หวัน รัฐบาลไต้หวันในขณะนั้นไม่รับไมตรีจากจีน อีกทั้งยังประกาศนโยบาย “สามไม่” ในเดือนเมษายนปีเดียวกัน ประกอบด้วย ไม่ติดต่อ ไม่ประนีประนอม และไม่เจรจากับจีน จนถึงขณะนี้จีนและไต้หวันยังไม่มีสนธิสัญญาสันติภาพหรือยุติการเป็นปรปักษ์News Reporter