Recent News

พร้อมเปิดต้อนรับทุกคนแล้วกับพิพิธภัณฑ์ยางพาราแห่งแรกของเมืองไทย สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดชลบุรี แม้แรกเริ่มทีเดียวต้องการจะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องยางพาราให้คนไทยได้เรียนรู้ แต่ที่นี่กลับเต็มไปด้วยความสนุกสนานเหมือนสวนสนุกน้อย ๆ แห่งหนึ่งทีเดียว โดยภายในแบ่งเป็น 4 โซนใหญ่ ๆ ประกอบด้วย โซนป่ายาง เพื่อค้นหาความลับของพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษหลากหลายชนิดนี้ จากนั้นจะเข้าสู่โซนแปรรูปยาง

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าน้ำยางดิบนั้นสามารถนำมาแปรรูปได้หลายกรรมวิธี โซนถัดมาคือโซนยางกับชีวิตประจำวัน ที่เน้นการแยกชิ้นส่วนสิ่งของต่าง ๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมาให้เห็นว่าใช้ยางส่วนไหน ไปผลิตอะไรได้บ้างและโซนสุดท้ายคือ โซนมหัศจรรย์ยางพารา เป็นการผจญภัยใน โลกแห่งจินตนาการ ภายใต้แนวคิด “ถ้าโลกนี้มีแต่ยาง” จะเป็นอย่างไร ซึ่งภายในโซนนี้จะมีโซนย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ผจญภัยในป่าใหญ่โซนเมืองขนมหวานโซนโลกใต้ทะเล และโซนสุดท้ายจะเป็น โลกแห่งแรงบันดาลใจ ที่ชวนทุกคนร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์คิดค้น นวัตกรรมต่อยอด แรงบันดาลใจไม่รู้จบ และปิดท้ายด้วยร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกซึ่งแน่นอนว่าต้องผลิตจากยางพารา. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

News Reporter