Recent News

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพวางแผนที่จะขึ้นราคาตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนเพื่อให้ตรงกับราคาตั๋วรายวันหลังจากที่มีการปรับขึ้นค่าโดยสารกระตุ้นให้ผู้โดยสาร 20% ซื้อตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันจำนวนรถบัสโดยสาร BMTA ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากที่ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ จำนวนผู้โดยสารรถประจำทาง BMTA ยังคงอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านต่อวัน

หลังจากที่ BMTA เพิ่มอัตราค่าโดยสารรถโดยสารในวันที่ 22 เมษายน แต่ประยูรกล่าวว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นสลับไปล่วงหน้าตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือน เขากล่าวว่าจำนวนผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเพิ่มขึ้น 20% เพราะสามารถประหยัดค่าเดินทางได้อย่างน้อย 30% นายประยูรกล่าวว่า BMTA จำเป็นต้องเพิ่มราคาตั๋วล่วงหน้าเพื่อรักษาอัตราค่าโดยสารของตั๋วรายวันและตั๋วล่วงหน้าไว้ที่ 30% ก่อนเพิ่มราคาตั๋วรายสัปดาห์และรายเดือนล่วงหน้าอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 60 นายประยูรกล่าว เขากล่าวว่า BMTA มีรถประจำทางประมาณ 3,000 คัน รถโดยสารปรับอากาศ 1,520 คันและรถปรับอากาศปรับอากาศ 1,400 คัน นายประยูรกล่าวเพิ่มเติมว่าประมาณ 70% ของผู้โดยสารประมาณ 900,000 คน

News Reporter