Recent News

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เสนอว่า ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน สมาชิกอาเซียนควรเพิ่มความร่วมมือกับจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นตลาดเกิดใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ว่านายกรัฐมนตรีลี เซียน ลุง ผู้นำสิงคโปร์ กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมผู้นำสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ครั้งที่ 32 ที่สิงคโปร์ทำหน้าที่ประธานในปีนี้

มีสาระสำคัญว่าอาเซียนมีความวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของโลกตามลำดับ เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ อาเซียนต้องเพิ่มความเป็นเอกภาพเพื่อฝ่าฟันกระแสความไม่แน่นอนของสภาพการค้าโลกในครั้งนี้ไปให้ได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

News Reporter