Recent News

วัดขนาดใกล้เคียงกับบาร์เบโดสเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านบนภูเขาหลายแห่งในไซคลาดิคซึ่งเป็นข้อขัดแย้งที่เห็นได้ชัด แต่ Apiranthos ที่สร้างขึ้นบนเนินเขา Mount Fanari เป็นอัญมณีในมงกุฎของพวกเขา ถนนสายหลักที่คดเคี้ยวแห่งนี้มีบ้านหินสูงแผ่นพื้นถนนหินอ่อนและทิวทัศน์อันน่าประทับใจของท้องทะเลซึ่งทำให้พลาดการเปลี่ยนแปลง

Apiranthos ยังภูมิใจที่อ้างว่ามีพิพิธภัณฑ์แปลกตาไม่น้อยกว่าห้าแห่งพิพิธภัณฑ์โบราณคดี Apiranthos พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ทัศนศิลป์และพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาบางแห่งไม่ใหญ่ไปกว่าห้องพักของโรงแรม สะพานหินโค้งและทางแยกที่ล่อด้วยรางล่อตั้งอยู่กลางพื้นที่ที่มีความงามทางธรรมชาติที่โดดเด่นแหล่งท่องเที่ยวอัลไพน์ที่สำคัญของกรีซ

News Reporter