Recent News

นักบินฝนหลวงหญิงคนแรกเมืองจันท์ นำทีมหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงลงพื้นที่บ้านเกิด ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร แก้ปัญหาภัยแล้ง เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่สนามบิน ทร.3141 อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครฝนหลวงภาคตะวันออก และตัวแทนเกษตรกรชาวสวนผลไม้ เข้าให้กำลังใจหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จ.จันทบุรี  

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่มาตั้งฐานปฏิบัติการเพื่อเข้าช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในการป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง และเพิ่มปริมาณน้ำให้กับแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ ใน จ.จันทบุรี ตามสภาพอากาศที่เหมาะสม โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง ได้ตั้งฐานปฏิบัติการที่สนามบินท่าใหม่ และ จะเริ่มปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.โดยมีเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจ 1 ลำและเครื่องบินเซสน่า คาราแวน 3 ลำ สำหรับปฏิบัติการ ซึ่งจะขึ้นบินปฏิบัติการโปรยสารฝนหลวง 2 เที่ยวต่อวันเพื่อเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้กระบวนการเกิดของฝนเร็วขึ้น โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 10 อำเภอของ จ.จันทบุรี และเน้นพื้นที่ตอนบน คือ อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และมีสวนผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้จำนวนมาก

สำหรับในครั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่ จ.จันทบุรี มี น้องเอิง หรือ น.ส.สร้อยสกุล คุณสุข วัย 25 ปี นักบินฝนหลวง หญิงคนแรก ลูกหลานชาว จันทบุรีที่พร้อมปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่บ้านเกิด ซึ่ง น.ส.สร้อยสกุลเข้าสู่การเป็นนักบินใต้ปีกฝนหลวง ที่ผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติการฝึกบินทบทวนการบินฝนหลวงประจำปี 2561. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

News Reporter