Recent News

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประวิทย์วงศ์สุวรรณปฏิเสธสภาสันติภาพแห่งชาติ (NCPO) ไม่เป็นกลางท่ามกลางการเคลื่อนไหวของกลุ่มสามมิตรหรือสามกลุ่มเพื่อนใหม่เพื่อดึงอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมงานเลี้ยงที่สนับสนุนการกลับมาของนายประยุทธจันทร์ -o-cha เข้าสู่อำนาจ INN News รายงานในวันนี้

นายประทีปกล่าวว่าตนเองไม่ได้รู้จักสุริยาบุตรีรุ่งกิจกิจอดีตเลขาธิการพรรคไทยรักไทยที่ยุบพรรค Sam Mitr หรือ Three Companions เพื่อดึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคคอมมิวนิสต์ในพรรคโปรเจเนอรัลพรรคพระยาอำไพประจักษ์

เขาเสริมว่าสุริยารู้หรือไม่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา แต่เขาไม่เคยพบเขา

Gen Prawit ยังกล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ลำเอียงเพราะพรรคไทยรักไทยมีการเคลื่อนไหวด้วยกันเองและสมาชิกในวงก็ไปเล่นกอล์ฟด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุให้สื่อต่างๆไม่ทำร้ายพวกเขา

ไม่ว่าจะเป็น Sam Mitr หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาภายใต้ NCPO และไม่ใช่ว่ากลุ่มเล็ก ๆ มีการคั่งแค้นเขาเพิ่ม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม Uttama Saowanayon และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า Sutirat Sontijirawong ชี้ว่าภาพลักษณ์ของรัฐบาลไม่เป็นกลาง Gen Prait ตอบโต้โดยการขอให้ผู้สื่อข่าวที่การเจรจาดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากเขาไม่เข้าร่วม .

เขายังตีกลับที่นักข่าวด้วยการบอกว่าพวกเขาไม่ได้ “ถามคำถามที่เป็นกลาง”

News Reporter