Recent News

น้ำตกผาร่มเย็น

สายน้ำสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากป่าทึบอยู่เบื้องล่าง คือภาพความงดงามจากธรรมชาติที่คุณสามารถดื่มด่ำได้จากริมถนน ซึ่งความชุ่มฉ่ำของน้ำตกผาร่มเย็นแห่งนี้ เกิดจากสายน้ำที่ไหลลงมาเป็นม่านบาง ๆ ดูคล้ายฝนโปรยลงมา ตามหน้าผาดินเขียวครึ้มด้วยมอสเฟิร์นที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ท่ามกลางผืนป่าบริสุทธิ์ให้ความสดชื่น และด้วยเหตุนี้เองชาวอุทัยธานีจึงยกย่องว่า ที่นี่คือน้ำตกสวยงามที่สุดของจังหวัดที่คนรักความชุ่มฉ่ำของสายน้ำไม่ควรพลาด

กรมอนามัยเตือน กินโซเดียมมาก เสี่ยงไตวาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย กินอาหารที่มีโซเดียมมาก เสี่ยงเส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองแตก และไตวาย แนะปรับพฤติกรรมการกิน ชิมก่อนปรุง ลดกินอาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ลดเค็มลดเสี่ยงโรค ทั่วโลกตระหนักถึงผลกระทบจากการกินเค็ม องค์กรเคลื่อนไหวเรื่องเกลือและสุขภาพ (World Action on Salt and Health หรือ WASH) จึงกำหนดให้สัปดาห์หนึ่งในเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาการรณรงค์